Member

Staff

Professor

 • Masato Uchida

Secretary

 • Madoka Kuniyasu

Students

M2

 • Shota Ogawa
 • Tokio Takahashi
 • Sho Nakano
 • Yohei Hasegawa
 • Naoki Fukushi

M1

 • Kentaro Goto
 • Yasuhiro Katsura
 • Tomohiro Koide
 • Kento Machii
 • Kazuya Nomura
 • Gexiao Tian
 • Takayuki Tomatsuri
 • Katsuki Yasudomi
 • Qi Zhen

B4

 • Soma Abe
 • Koji Fujita
 • Takashi Fujita
 • Jiaxian Gu
 • Miaomiao Jiang
 • Kenta Kamiya
 • Yui Nozaki
 • Hajime Yamaguchi
 • Ryosuke Yokota

Others

 Adjunct Researcher

 • Teruki Horie

 Alumni

 • Yuki Doi (Mar. 2018, Bachelor)
 • Chia-chi Dai (Sep. 2018, Bachelor)
 • Kiitsu Shimo (Mar. 2019, Bachelor)
PAGE TOP